Vitajte na našom webe

 

O zvykoch tradujúcich v rôznych obciach na Slovensku máme málo informácií. Jedným zo zdrojov informácií sú naše staré mamy a starí otcovia. Na základe ich výpovedí sa dozvedáme, aké zvyky a tradície pretrvávajú na našom území.

Našim cieľom je zachovávať a dostať do povedomia slovenské zvyky a tradície aj vďaka nášmu webu, ktorý sme pre vás vytvorili. Dnešné deti a mládež poznajú len málo z toho, čo nám tu naši predkovia zanechali. Možno povedia, že poznajú a oslavujú Vianoce alebo Veľkonočné sviatky, ale to je len minimum zo zvykov a tradícií, ktoré sa na Slovensku uchovali. Preto im to chceme každým ročným obdobím pripomínať.

Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Príčinou ich vzniku býval strach z neznáma, neschopnosť vysvetliť prírodné javy, ako aj snaha zabezpečiť si šťastie, zdravie či krásu. V dôsledku toho sa objavilo množsto povier, mýtov a legiend. Najviac zvykov bolo spojených s narodením a úmrtím človeka. Keďže naši predkovia žili v úzkom spojení s prírodou, zvyky a tradície slovenského ľudu sa viažu najmä na prírodný cyklus (najmä tie z predkresťanských čias).

S príchodom kresťanstva sa objavujú aj kresťanské sviatky a obyčaje. Zvyky a tradície mali vždy regionálny charakter, t.j. viazali sa na určitý región Slovenska. Dokonca môžeme povedať, že čo dedina - to iné zvyky.