Jar je tu!

 

Prvý jarný deň je dňom rovnodennosti, čo znamená, že všetci na Zemi budú mať rovnako dlhý deň ako noc.

Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou z nich, ktorá má korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie Moreny (Marmurieny, Mureny), slamenej figuríny odetej do ženských šiat.

Morena symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Morenu nosili ľudia po dedine a nakoniec podpálil a hodili ju hodili do potoka. Verili, že takto odoženú od seba choroby, ba aj smrť.

Tento zvyk si možno vykladať rôzne. Podľa jedných slamená figurína symbolizovala zimu, ktorej odchod mal otvoriť cestu pre nástup jari a po nej leta. Podľa iných bola Morena zosobnením smrti a jej likvidácia mala zabezpečiť prosperitu celej obci. A pre staré dievky bol tento zvyk veľmi dôležitý. Museli pozorne sledovať, na ktorú stranu Morena bude plávať a pri ktorej strane sa zastaví. Ak to bolo blízko nejakej chalupy a býval v nej slobodný mládenec, ten jej mal byť aj súdeným.

Zvyk rozlúčky so zimou a privítania jari sa na Slovensku uchoval aj po prijatí kresťanstva.

,,Morena, Morena! Za koho´s umrela?"