Na Marka 25. 4.


Tento deň bolo svätenie ozimín. Z kostola vyšla procesia na čele s kňazom, dievčatá niesli sochu Panny Márie, mládenci zástavu a za nimi nasledovali ostatní účastníci sprievodu. Z posvätených ozimín dievčatá uvili vence a ozdobili nimi zástavy o sochu a každý si vzal niekoľko stebiel so sebou na ochranu pred bleskom.