Vynášanie Marmurieny a Ďadka na Orave

 

Smrtná nedeľa je predposledná nedeľa pred veľkonočnou nedeľou. Od stredoveku v jarnom období nosili po obciach figurínu ženy zriedkavejšie muža, ktorú nakoniec spálili alebo hodili do vody. Verilo sa že tak vyženú z dediny nebezpečné choroby a tým aj smrť, že vypudia z chotára nečisté sily, ktoré zadržiavajú vegetáciu, no predovšetkým urýchlia odchod zimy. ,, Zvyky veľkonočného týždňa mali zabezpečiť prosperitu hospodárstva pred začiatkom jarných prác. Po dlhej a vyčerpávajúcej zime prichádza jar. Tak kázal odveký zákon. Slnko zohrieva zem. Do brázdy padá zrno, základ nového chleba. Vynesením Morény chceme urýchliť odchod zimy".

V Slovenskom zvykosloví to bolo najmä vynášanie Morény (Marmurieny). Na nosenie Moreny (Marmurieny) sa dievčatá asi (14-18 ročné) schádzali v niektorom dvore. Tam ju pripravili a obliekli do požičaných šiat -  kroja. Pri obliekaní dvievčatá riekali:  ,,Slunko, slunečko, poj na moje líčko, dáme ti vajíčko. Otvárame vráta, dáme ti kus zlata". 

Ľudia z dediny radi požičiavali rôzne krojové časti, verilo  sa, že kto požičal, tomu vyrastie veľký ľan. Keď bola Morena (Marmuriena) hotová, na rozpäté paže jej  uviazali po dve  zviazané šáfolky (šatky). Dievčatá potom išli do dediny kde sa stretli s chlapcami, ktorí niesli Ďädka. Ten bol oblečený do mládeneckého kroja a na hlave mal klobúčik. Chlapci pri tom spievali… Chlapci chceli aby sa Ďädko s Morenou (Marmurienou) bozkali, ale dievčatá im v tom  všemožne  bránili. Niekedy sa im to podarilo, bolo to zaujímavé nezinscenované divadlo. Potom sa pri rieke rozdelili. Chlapci hodili už vyzlečenú figurínu. Dievky počas spevu vyzliekali Morenu (Marmurienu) a potom ju hodili do rieky. Po pesničke nasledoval veľký výbuch smiechu…..

Šaty z Moreny (Marmurieny)  si obliekla jedna z dievok, ktorú si ostatné vyvolili za kráľovnú. Potom  sa dievky vracali spievajúc  pôstne, alebo  nábožné piesne. Z domov im vynášali vajíčka, múku aj nejaký ten peniaz. Pri tom postupne vracali požičané veci. Dary, ktoré dostali predali niektorej gazdinej. Z toho čo ostalo si spravili hostinu. Obyčajne sa konala v dome, kde sa Morena ( Marmuriena) pripravovala. Táto forma zaháňania zimy upadla  na Orave  celkom do zabudnutia. Ak ostala, tak len v spomienkach u tej najstaršej generácie.

 Kysucká riekanka pri vynášaní Moreny.mp3 (992,3 kB)

 

     Zdroj: od T. Kičin vedúci Fsk Nižná Ves,

    FOTO:  Orava.sk