Jeseň

 

Jeseň bola obdobím zberu úrody, hodov a jarmokov. Úroda sa zvážala z polí do sýpok. Hody boli obdobím, kedy sa završoval hospodársky rok. Konali sa v nedeľu, keď sa ľudia schádzali na oslavy patróna, ktorému bol zasvätený miestny kostol. Ďalším sviatkom na konci jesene je Sviatok všetkých svätých, ktorý je dodnes zachovanou tradíciou ako pamiatka na zosnulých. Na hroboch sa zapaľujú sviečky. Kladenie vencov a kvetinová výzdoba na cintorínoch patrí k novším tradíciám.