Leto

 

Letný slnovrat začína v období okolo 21. júna. U Slovanov bol jednou z najvýznamnejších udalostí roka. Bol tiež oslavou Slnka, ktoré významnou mierou ovplyvňovalo vegetatívne obdobie, úrodu a tým aj dostatok obživy pre ľudí.

Počas slnovratu sa oslavoval oheň a s ním bývali spojené zvyky. Ohňu pripisovali ľudia magicko-očistnú a zdravotno-preventívnu funkciu. Boli to predovšetkým vatry, okolo ktorých nielen mládež, ale aj ženy a muži spievali, tancovali a často ich aj preskakovali. Slnovratové obrady sledovali predovšetkým hospodárske ciele.