Na Urbana 25. 5.

 

Na južnom a strednom Slovensku vo vinohradníckych oblastiach bol dôležitejším dňom 25. máj – deň Urbana, kedy sa vo vinohradoch začínajú zelené práce (od Urbana do Anny). Tradície, zvyky a obyčaje viažuce sa k vinohradníctvu a vínu vychádzajú z úkonov kalendára vinohradníka a vinára. Prihliadajú na miesto a úlohu patróna vinárov svätého Urbana a zvyky spojené s jeho uctievaním.K úrode hrozna sa viaže pranostika “Ak je na Urbana pekne, bude veľa vína, ak oblačno, bude ho málo”.

Plastiky svätého Urbana sú súčasťou väčších i malopestovateľských pivníc, kaplniek, archívov vín a domácností. V spojení so sviatočnou atmosférou, obradmi a rituálom približujú neopakovateľnú atmosféru, ktorá poteší a nadchýna dnešnú kultúrnu verejnosť.

 

"Ako je na Urbana , taká bude jeseň."

"Dokiaľ Urban z pece nezlezie , nebude teplo."

"Jasné slnce na Urbana hojnosť dobrého vína znamená."

"Jesli je pekný čas na Urbana, bude oberačka hrozien požehnaná."

 

"Keď sa Urban smeje , hrozno plače."

"Na Urbanov deň utekaj siať len."

"Na Urbanov ovos do stodoly nevoz."

 

"Po svätom Urbanu mráz neškodí mrazu."

"Štedrý hráč, milostivý zlodej , Urbanov ovos, Havlovo žito."

"Urban ešte niekedy bradou pokýva."

"Urban krásny , vyjasnený, hojným vínom nás odmení."