Božie narodenie 25. 12.

 

Božie narodenie 25.december je dňom narodenia Krista a tento deň tradične patrí k najväčším vianočným sviatkom. V domácnosti sa vykonávali iba drobné práce, lebo ináč by to znamenalo nešťastie. Celý deň je zvyčajne venovaný stretnutiam s rodinou a priateľmi.

Podľa starodávneho zvyku v každom dome v tento deň už včasráno roznecovali oheň . V tento deň sa ohňu pripisovala mimoriadna ochranná moc. Všetci rodinní príslušníci sa na Božie narodenie zdržiavali doma. Vinšovať chodievali len malí, zdraví chlapci, a to ešte ráno pred malou omšou.
Aj keď koledovanie sprevádzalo mnohé ľudové sviatky, nikdy sa nerozrástlo do takej bohatej podoby a nebolo také obľúbené a také časté ak o práve na Vianoce.

"Vinšujem, vinšujem, šťastie, na zdravie, na toto Božie narodenie, ten starý rok prežiť, nového sa dožiť, hojnejšieho, pokojnejšieho."