Na Štefana 26. 12.

 

Na svätého Štefana 26. decembra chodili koledníci vinšovať, za čo dostávali výslužku.

Nevzťahovali sa naň také prísne obmedzenia ako na deň pred ním. Atmosféra v rodinách a domácnostiach bývala uvoľnenejšia, bezprostrednejšia a veselšia. Zavčas rána chodievali mládenci brodiť kone. Tento zvyk súvisel s tým, že sv. Štefan bol patrónom koní. Na Orave obsýpali kone ovsom, aby boli silné. Častým zvykom v tento deň bolo umývanie sa v studenej vode, aby sa zabezpečilo zdravie a sila v budúcom roku.

Večer bol vyhradený zábavám. Pokoj a pohoda sviatočných dní a večerov bývali a aj dnes sú príležitosťou na vzájomné návštevy. Navštevujú sa príbuzní, známi a to nielen z vlastnej dediny, ale často aj zo susedných dedín.