Rimavská Sobota – Celoštátna súťaž a prehliadka tvorivých choreografií

19.05.2012 19:30

 

Celoštátna súťaž a prehliadka choreografií vytvára priestor pre prezentáciu aktívnej tvorby choreografov, ktorej cieľom je uchovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudovej kultúry Slovenska. Organizačným garantom podujatia je umelecká a reklamná agentúra KULTOBÍN Košice v spolupráci s Národným osvetovým centrom a Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote, ktorí Vás zároveň srdečne pozývajú.

 

 

Kedy: 19. Máj 2012 o 19:30 - 22:30 

Kde: Rimavská Sobota, Mestské kultúrne

          stredisko, Námestie Š.M. Daxnera 1723/1

          97901 Rimavská Sobota