Turíce

06.04.2012 17:47

Päťdesiaty deň po Veľkonočnej nedeli je nedeľa turíčna. V kresťanskom ponímaní sa tieto sviatky pripomínajú ako Zoslanie Ducha Svätého, pri ktorých sa  končí Veľkonočné obdobie. Duch Svätý svojim príchodom na Apoštolov a učeníkov zoslal svetlo   posvätenia krstom a tak ich zbavil hriechov.  Tieto sviatky poznáme  tiež pod názvom  Svätodušné sviatky alebo na východnom Slovensku nazývané Rusadle.

Výraz "turíce" pochádza od slova Tur, ktorý patril k pôvodnej symbolike. Tieto zvyky sa spájali so začiatkom jarných prác. Jedným zo znakov je použitie zelenej farby. Domov sa nosili zelené ratolesti a bahniatka ktoré mali ochranné vlastnosti. Ratolesti mali za úlohu priťahovať dobré sily a chrániť pred zlými silami.

Ďalším prejavom bolo (zameraným proti zlým silám) bolo aj práskanie bičom na lúkach a turičné vatry. Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. otváranie studničiek. Studničky v chotároch museli byť obradne vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou studničkou postihli duchovia nedostatkom vlahy.

Detvanec s bičom