Veľkonočné zvyky

06.04.2012 17:42

 

Vari každému človeku ináč prichodí porovnávať ročné obdobia, v každom z nich sa nachádza mnoho pekného, zaujímavého i užitočného. Po skončení zimného obdobia prichádza k nám dlho očakávaná a okúzľujúca jar, akási predzvesť zrodu nového života, teplých a slnečných dní a pestrosti  životného programu. A to nielen pre človeka, ale aj pre prírodu a ostatné živočíchy. Začínajú sa prebúdzať prvé výhonky jarných kvietkov – fialiek a snežienok, tráva sa začína čoraz viac zelenať a ponúka čerstvú pašu pre ovečky  a deti vyháňa na zelené lúky za hrami a piesňami. Najskôr treba utopiť Morenu a s ňou všetko zlé, čo nás sprevádzalo počas zimných mesiacov a potom sa možno zahrať aj na zlatú bránu, uviť si venček z púpavových žltých kvietkov alebo si chlapci z vŕbových prútov vytĺkajú píšťalku.

S príchodom jari prichádzajú aj veľkonočné sviatky  a s nimi tradičné zvyky vinšovačiek, ktoré začínajú na Kvetnú nedeľu a pokračujú oblievačkami na Veľkonočný pondelok. Chlapci a dievčatá chodia na Kvetnú nedeľu s mašľami ozdobenou vetvičkou zelenej vŕby a gazdinej zavinšujú verš:

"Prišla kvetná nedeľa,
kde si kľúče podela,
ta dala som, ta dala,
svätému Ďurovi,
aby pole odomykal,
aby tráva rástla.
Tráva je zelená
až po vyše kolená.

 

Sedí kura v koši,
o vajíčko prosí,
dajte nám jedno, lebo dve,
šak vám to málo ubudne.
A keď nám nedáte,
budeme vám steny drať
a obloky vybíjať,
nebudú vám deti spať."

Deti dostanú výslužku – veľkonočné vajíčka (kraslice) a idú do ďalšieho domu či k ďalšej rodine. Bola to neodmysliteľná tradícia Kvetnej nedele a mala aj svoju poéziu. Bolo to vlastne nielen vinšovanie prichodiacich veľkonočných sviatkov, ale zároveň aj vítanie a oslava prichodiacej jari. Keď si na tieto vinšovačky spomínam, bolo to niečo zvláštne, niečo neopakovateľné a nové. Aj keď zimné radovánky so snehovými sánkovačkami a guľovaním prinášali deťom radosť a zábavu, príchod jarných sviatkov s jeho tradíciami bol oživením a osviežením života. Aj vajíčko ako dar bolo akýmsi symbolom zrodu nového života.

Vari najväčším sviatkom mládencov bol Veľkonočný pondelok, kedy sa chodilo po domoch, kde mali dievčatá, aby ich mohli chlapci pooblievať čerstvou, studenou vodou, ktorá mala byť symbolom zdravého života. Mládenci nešetrili vodou a veru niektorá dievčina dostala poriadnu dávku vody. No a ako to už býva – veľa vody dievku nepotešilo a nepotešilo ju ani keď ju oblievači obišli. V niektorých oblastiach bývalo zvykom, že k oblievačke sa pridalo aj šibanie dievčat pleteným korbáčom, v niektorých zas šibanie prebrali v utorok dievčence a oplácali chlapcom pondelňajšiu oblievačku. Nech už to bolo akokoľvek, bola to a ostáva našou veľkou a vzácnou tradíciou, ktorú by sme si mali ctiť, uchovávať a udržiavať.

Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča.
Kázal kadlec aj kadlečka, aby dali tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne, a to tretie zafarbené,
to je moje potešenie. Aj kus baby,
Aby boli naši radi.